Thuốc tím KMnO4


Thuốc tím KMnO4
Thuốc tím KMnO4
Số CAS: 7722-64-7
CTHH: KMnO4
Quy cách: 50 kg/thùng
Xuất xứ: Trung Quốc
Tên gọi khác: Potassium permanganate, Kali pemanganat

Ngoại quan: Chất rắn màu tím, tan được trong nước, là một chất oxy hóa mạnh.

Ứng dụng: Được sử dụng chủ yếu để khử trùng, sát khuẩn,...
- Được dùng trong thủy sản làm thuốc chữa bệnh cho cá.
- Đựợc dùng trong Y học để sát trùng.
- Có tác dụng oxy hóa chất hữu cơ, vô cơ và trong chừng mực có khả năng diệt khuẩn, vì vậy nó đồng nghĩa với sự giảm tiêu thụ oxy trong nước do quá trình hóa học và sinh học.
- Được dùng để loại bỏ, xử lý các chất vô cơ như sắt II, sunfua hydro và một số chất gây mùi có nguồn gốc hữu cơ.

Comments

Popular posts from this blog

Chromium Trioxidde- Axit Crom CrO3

Tetramethyl thiuram disulphide TMTD

Kali dicromat K₂Cr₂O₇