Posts

Showing posts from May 21, 2023

Methyl Methacrylate (MMA)

Image
Số CAS: 80-62-6 CTHH: C5H8O2 Quy cách: 190 kg/phuy Tên gọi khác: methyl 2-methylprop-2-enoate , methyl methacrylate monomer ,... Methyl Methacrylate (MMA) Ngoại quan: Là chất lỏng trong suốt không màu ở nhiệt độ phòng, dễ bay hơi, dễ nổ, dễ cháy và khí dễ bay hơi của nó có mùi hăng. Hòa tan trong rượu, ete, xeton và hydrocacbon clo hóa, hòa tan một chút trong ete béo, rượu, hơi hòa tan trong nước, với nước, methanol có thể tạo thành azeotropes,... Ứng dụng: - Chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực trùng hợp và copolymerization , và quá trình trùng hợp đặc biệt được yêu cầu cho mỗi ứng dụng. Những người khởi xướng là miễn phí (peroxit hữu cơ, hợp chất azo) hoặc ion. - Các plexiglass có thể thu được bằng cách trùng hợp số lượng lớn, được sử dụng cho vật liệu trang trí nhân tạo , các bộ phận công nghiệp kiến trúc , vật liệu thông tin quang học và bao bì thành phần điện . - Lớp phủ, sơn mài , chất kết dính , chất chống thấm , chất phụ gia bôi trơn ,... có thể được chuẩn bị bằng cách t