Posts

Showing posts with the label hoa chat nganh go

Ammonium fluoride NH4F

Image
- Quy cách: 25kg/ bao - Trung Quốc - Ngoại quan: Tinh thể màu trắng Ammonium fluoride NH4F - Ứng dụng: + Nó được sử dụng như khắc kính, đánh bóng đại lý của bề mặt kim loại, chất bảo quản gỗ, vô trùng và chất khử trùng trong sản xuất bia, dệt nhuộm cầm màu và phân tích thuốc thử. + Nó cũng được sử dụng để khai thác các yếu tố hiếm.