Posts

Showing posts with the label mua ban Mono ethylen glycol_MEG C2H6O2

Mono ethylen glycol_MEG

Image
- Quy cách: 235 kg/phuy - Xuất xứ: Malaysia, Indonesia - Ngoại quan: + Chất lỏng trong suốt, tốc độ bay hơi thấp, nhiệt độ bay hơi cao, có mùi nhẹ. Nó có thể trộn lẫn với nước, alcohol, polyhydric alcohols, glycol ether, acetone, cyclohexanone. Tan trong dầu động vật, dầu thực vật và các dẫn xuất dầu mỏ, không tan hoặc tan hạn chế trong esters, hydrocacbon thơm, hydrocacbon béo. MEG hút ẩm hơn glycerol. + Mặc dù MEG khan không ăn mòn các kim loại thường dưới điều kiện thông thương nhưng nó lại phản ứng ăn mòn ở nhiệt độ cao, đặc biệt nó sẽ hút ẩm khi có nước. Dướic các điều kiện này, MEG có thể bị oxy hoá và có phản ứng acid trong dung dịch có nước vì thế phải thêm chất ức chế để ngăn chặn sự ăn mòn. + MEG tạo thành hỗn hợp đồng sôi nhị phân với nhiều dung môi. + Các dung môi không tạo thành hỗn hợp đồng sôi với MEG là butanol, benzene, phenol, Hexane, Cyclohexanol, Ethyl và Butyl. Mono ethylen glycol_MEG - Ứng dụng: + Chất trung gian để sản xuất nhựa :   - Nhựa alkyd : Qu